Sydkoreanskt besök på SÄRF 5/11 2018

Gruppen består av ett 40-tal medarbetare från The Republic of Korea Ministry of National Security och The National Self-Defense Agency, vilket i stort kan likställas med Sveriges Myndighet för samhällsskydd och beredskap, MSB. De är särskilt intresserade av hur blåljusverksamhet och krisberedskap fungerar i Sverige, ett land de anser kommit långt i utvecklingen av dessa verksamheter.

- Vi är glada över att de valt att besöka vår organisation och ser fram emot att föra diskussioner om vårt arbete med krisberedskap och civilt försvar. Det ska även bli intressant att höra mer om hur Sydkorea arbetar med frågorna, säger Andreas Leandersson, Avdelningschef för Skydd och samhälle.

Besöket avslutas med en förevisning i tung räddning, en metod för att hantera ras och skred samt olyckor där tunga fordon är inblandade. Media inbjuds att delta vid förevisningen samt möta gruppen från Sydkorea.

Var: SÄRF:s utbildnings- och övningsanläggning, Guttasjön.
Anläggningen ligger mellan Borås och Rydboholm längs den gamla Varbergsvägen.
När: Måndag 5/11, ca kl. 11.30

Välkomna!