Tillsatt Räddningschef för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Andreas Leandersson är utbildad brandingenjör med påbyggnadsutbildning inom räddningstjänst. Han kommer närmast från SÄRF:s förebyggandeavdelning där har han varit Avdelningschef under de senaste åren.

I rollen som Räddningschef ansvarar Andreas för förbundets samlade operativa förmåga. 

- Vi är en stor organisation med omkring 500 anställda. Att personalen har rätt utrustning och kontinuerligt utbildas och övas är av största vikt för att vi ska ha förutsättningar att genomföra bra insatser för tredje man. Det är för de finns till för och det gäller att möta framtidens utmaningar i tidigt skede, säger Andreas Leandersson.

Räddningschefen har också ansvar för SÄRF:s strategiska metod- och systemutveckling liksom förbundets förebyggande verksamhet.

- Det är ett omfattande uppdrag. Jag arbetar tätt ihop med mina kollegor för att vi ständigt ska ligga i framkant och utvecklas i takt med samhället. Inte minst inom det förebyggande området, den bästa olyckan är den som inte inträffar.

Arbetet fokuseras alltså kring räddningstjänstens roll och nytta i samhället. Det innefattar analys och identifiering av risker och hot men även att aktivt verka förebyggande i hanteringen av miljö- och hälsorisker, liv och egendom.

Räddningschefsrollen inom SÄRF har utvecklats. Andreas fungerar idag som kontaktperson och kunskapsresurs för förbundets medlemskommuner och samverkar med lokala, regionala och nationella samarbetspartners.

- Vi utvecklar ständigt samverkan med en rad olika aktörer. Under våren har vi haft ett nära samarbete med kommuner i och med höga flöden. De senaste veckorna har jag besökt alla sex medlemskommuner och deras krisledningsstaber som arbetar hårt med Covid-19.

Sommarmånaderna medför alltid en viss typ av risker, exempelvis risk för skogsbränder. I år kommer restriktioner med anledning av Covid-19 att påverka riskbilden.

- Många kommer att semestra på hemmaplan vilket innebär att fler kommer söka sig till campingar och badplatser. Det innebär en ökad risk för bland annat drunkningsolyckor. Vårt största fokus är att kunna hålla vår beredskap och utföra vårt uppdrag trots pågående pandemi, säger Andreas Leandersson.