På måndag testas utomhussignalen för VMA

Vanligtvis förmedlas VMA via radio och tv. Utomhusvarningssystemet, även kallat Hesa Fredrik, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Via ljudanläggningar, så kallade tyfoner, kan kommuner runt om i landet sända ut ljudsignaler för att varna vid allvarliga händelser, till exempel vid en gas- eller kemikalieolycka. Systemet kan även sända signaler för flyg- eller beredskapslarm, för att varna allmänheten för omedelbar krigsfara eller luftangrepp. I SÄRF:s område finns tyfoner i följande centralorter: Borås, Skene, Kinna och Ulricehamn.

För att kontrollera att signalen fungerar testas den fyra gånger per år. Samtidigt görs allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

Under 2022 testas signalen följande datum:

  • 7 mars
  • 13 juni (obs, 13 juni då nationaldagen är första måndagen)
  • 5 september
  • 5 december

Tidpunkten för testerna är klockan 15.00 den första helgfria måndagen.

Utomhussignalen består av 7 sek långa ljudstötar med 14 sek tystnad emellan under 2 minuter. Testet avslutas med en 30 sek ihållande signal som signalerar att faran är över.

Måndagens test hör inte samman med det rådande omvärldsläget

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har meddelat att måndagens kvartalstest, 7 mars, kommer att genomföras som planerat och hör inte ihop med det rådande omvärldsläget.

Vi vill betona att måndagens test genomförs enligt plan och inte är initierat på grund av rådande omvärldsläge. Förhoppningen är att via media nå ut till allmänheten med budskapet att måndagens test inte innebär någon anledning till ökad oro, säger Andreas Leandersson, Räddningschef.

Om signalen hörs vid annat tillfälle ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga av all ventilation, fönster och dörrar.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 där du får mer information.

Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser. 

Du kan också följa Krisinformation.se (via webb, app eller i sociala medier) eller SVT för mer information. Utomhussignalen ska alltid följas av ett meddelande i ovan nämnda kanaler.

Om du har frågor eller vill veta mer ring 113 13 (SOS Alarms informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer.