Förebyggande insatsveckor

Det förebyggande arbetet pågår året runt, men intensifieras under två veckor per år, vår och höst. Hittills är det organisationens förbyggandeavdelning som genomfört insatserna. Från och med vecka 46 kommer även samtliga skiftlag i Borås och Skene att bidra.

Målet med insatserna hör ihop med förbundets säkerhetsmål, vilka tydliggörs i vårt handlingsprogram: Att öka kunskapen kring förebyggande brandskydd och stärka förmågan att agera i händelse av brand.

Riktade insatser under vecka 46
Måndag 11/11 och tisdag 12/11 kl. 13:15
Besöker personal vid Lindängs vård- och omsorgsboende, Skene.

Tisdag 12/11 kl. 10:00
Möter allmänheten utanför Systembolaget, Knalleland, Borås.

Onsdag 13/11 ca kl.10:30
Möter allmänheten utanför ICA City Knalleland, Borås.

Torsdag 14/11 kl. 10:00
Besöker Vuxenskolan i Borås.

Besöker industrier och verkstäder
Utöver dessa tillfällen besöker även samtliga skiftlag i Skene och Borås verkstäder och industrier för att informera om risker och säker hantering av gasflaskor. Besöken görs inte på fasta tider utan när möjlighet finns och kombineras med orientering av gator och platser för uppställning av höjdfordon.