Släck rätt

Till bostäder rekommenderas pulver ABC-släckare eller skumsläckare AB-släckare. På grund av att släckmedlet i en pulversläckare är så finfördelat kan det vara svårt att sanera efter insats.

  • Bilen: vi rekommenderar pulver ABC-släckare.
  • Båten: vi rekommenderar pulver ABC-släckare.
  • Husvagnen: vi rekommenderar pulver ABC-släckare.

Brand i kläder

Om det börjar brinna i någon persons kläder lägg snabbt ner personen på marken. Försök sedan att kväva elden med vad som finns till hands, t ex en jacka, filt eller matta. Vatten och snö går också bra. Det viktigaste är att det går snabbt. Lägg alltid jackan/filten/mattan från huvudet och nedåt så att lågorna inte slår upp mot ansiktet. Försök att "stryka" med handen på filten från huvudet och nedåt. När elden är ordentligt släckt ska brännskadorna kylas ner med svalt vatten. Kyl i ca 10 minuter. Se också efter så att det inte finns någon glöd kvar i kläderna, t ex i fodret.

Om det börjar brinna i dina egna kläder, lägg dig snabbt ner på marken och rulla runt. Då kvävs elden. Försök rulla in dig i något, t ex en rock, matta eller filt. Håll händerna för ansiktet som skydd mot lågorna. Kyl ner eventuella brännskador med svalt vatten. Vanliga orsaker till brand i kläder är rökning och gnistbildning vid grillning.

Brand i kastrull

Flytta kastrullen från plattan och kväv elden med ett lock eller en brandfilt. Använd aldrig vatten om det brinner i margarin eller olja, då "exploderar" det brinnande fettet. Det blir en våldsam brandspridning och du kan bli allvarligt brännskadad.

Brand i TV

Börjar oftast med rökutveckling. Dra ut kontakten, häll på vatten och försök bära ut den i det fria. Försök släcka andra mindre bränder men ta inga risker. Om handbrandsläckare finns till hand: ryck ur sprinten, närma dig branden i låg ställning och spruta mot det som brinner, inte lågorna. Håll dig under röken, den är giftig.