Uppföljning

En gång om året ska dokumentationen för det systematiska brandskyddsarbetet kontrolleras.

Detta görs för att säkerställa att den är uppdaterad och ger möjlighet att följa upp ansvarsområden, utbildningar och kontroller. Vissa saker som kontroll och underhåll kan behöva uppföljning oftare än en gång per år. Genom att ha en bra uppföljning säkerställs att samtliga brister åtgärdas i tid och att brandskyddet är skäligt.