Brandvarnardagen 2023

Vi ses väl på fredag den 1 december? Då finns vi på plats utanför en rad lokala matvarubutiker i vårt område för att påminna om att fungerande brandvarnare räddar liv. När testade du din senast?

Vi på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, kommer att genomföra en organisationsövergripande riktad insats i samband med årets brandvarnardag. Under eftermiddagen den 1 december kommer personal i tjänst samt i beredskap att sprida budskapet om vikten av att alla hem har fungerande brandvarnare. Totalt kommer ca 100 medarbetare att möta allmänheten i anslutning till lokala matvarubutiker på ca 25 platser i förbundets sex medlemskommuner.

- Alla våra anställda har en del i det olycksförebyggande arbetet och nu är första gången som alla personalgrupper engageras i en gemensam insats, säger Christian Hallberg, Avdelningschef på SÄRF:s förebyggande avdelning.

Vår insats sammanfaller med brandvarnardagen, en temadag som infaller den 1 december varje år. Dagen uppmärksammas i alla de nordiska länder och syftar till att öka antalet fungerande brandvarnare samt att få fler privatpersoner att regelbundet testa sin brandvarnare.

- Genom att finnas på en rad platser runt om i förbundet hoppas vi nå ut brett med den här viktiga informationen – för vi vet att fungerande brandvarnare räddar liv, säger Christian Hallberg.

Testa din brandvarnare idag!

Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen. Piper den inte är det dags att byta batteri eller köpa en ny. Med fungerande brandvarnare kan du sova gott och vakna fort om olyckan skulle vara framme. 

Klicka här för att läsa mer om brandskydd i hemmet.