Foto på person som står på en hoverboard

Brinnande litium-jonbatterier

Litium-jonbatterier finns i såväl mobiltelefoner som elcyklar, hoverboards, elsparkcyklar och drönare. När de brinner finns risk för mycket giftiga gaser. Läs om vad du kan göra för att undvika brand.

När ett litium-jonbatteri brinner finns risk att vätefluorid avges, en gas som är giftig redan vid mycket låga koncentrationer. Ett litet litium-jonbatteri brinner även det med hög temperatur vilket gör att det redan kan ha orsakat stor skada när brandvarnaren upptäckt faran.

Ladda batterier

Produkter med uppladdningsbara batterier innebär alltid en brandrisk. Tyvärr finns det idag många USB-laddare som inte når upp till elsäkerhetskraven. Se till att laddaren är CE-märkt, tydligt uppmärkt med tillverkarens namn och kommer med instruktioner på svenska.

Ladda endast när du är hemma och vaken. Se till att det som laddas ligger på en hård yta och att luft kan cirkulera för att motverka överhettning.

Skydda dig mot brand

  • Se till att all elektronik är CE-märkt
  • Underhåll din elektronik och byt ut sådant som är skadat
  • Skydda batterier från mekaniska skador
  • Ladda endast när du är hemma och vaken
  • Dra ur kontakten när du använt produkten/laddaren
  • Blir produkten eller batteriet varmt eller luktar bränt i något läge – kontakta inköpsstället
  • Lämna uttjänta eller skadade batterier till en återvinningsstation
  • Ha alltid minst en fungerande brandvarnare per våningsplan hemma liksom 6 kg pulversläckare och brandfilt.