SÄRF donerar fordon till Ukraina

SÄRF skänker nu två fordon till det krigsdrabbade Ukraina. En släckbil och en ambulans kommer inom kort att stationeras i ukrainska städer.

- Behovet är enormt! På mindre än ett dygn fick vi positivt svar på vår förfrågan om att donera, säger Björn Larsson, Avdelningschef Verksamhetsstöd.

Detta är SÄRF:s andra donation till det krigsdrabbade Ukraina. I mars 2022 skänktes bland annat larmställ, hydraulverktyg och elverk. En fordonsrockad inom förbundet möjliggör nu en ny donation, vilken består av två välfungerande fordon. Släckbilen var senast i drift vid räddningsvärnet i Hedared och ambulansen har använts vid övningar på SÄRF:s övnings- och utbildningsanläggning Guttasjön.

- Efter snart två års krig i Ukraina och med mycket annat som händer i omvärlden är det lätt att det kommer i skymundan. Vi får inte glömma det krig som pågår och genom att fortsätta vara lojala är detta bidrag ett sätt att stödja räddningstjänstkollegorna som arbetar under mycket svåra förhållanden, säger Jill Jingbrant, Förbundsdirektör.

Förbundsdirektör Jill Jingbrant

Fordonen kommer att hämtas från Borås brandstation under vecka 49. Kontakt mellan SÄRF och Ukraina har skett via ERCC, Emergency Response Coordination Center och den svenska krisberedskapsmyndigheten MSB.