Räddningsledningssystem Älvsborg

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, AVRF, och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, bildar ett gemensamt räddningsledningssystem med namnet Räddningsledningssystem Älvsborg.

Från och med den 26 mars 2024 bildar AVRF och SÄRF ett gemensamt räddningsledningssystem. Det innebär att personal från de båda räddningstjänsterna kommer att ansvara för den dagliga driften av systemet. Det praktiska arbetet, att dygnet runt utföra ledning över två räddningstjänstverksamheter, hanteras i ledningscentralen som är placerad på Borås brandstation.  
 
- Ledningssystemet har full rådighet över de operativa resurserna vilket ger en ökad flexibilitet att gemensamt möta de hjälpbehov som uppstår i samhället, säger Andreas Leandersson, räddningschef SÄRF.  
 
- Systemet ger också ökad möjlighet att utveckla och driva både ledningsarbetet och räddningstjänstverksamheten framåt mot gemensamma mål, säger Ante Mikacic, räddningschef AVRF.  

Det gemensamma ledningssystemet medför att ledningscentralen i Borås kan addera cirka 1 000 larm till dagens 2 500 och 1 400 händelser till de 3 300 som hanteras årligen. Till larm räknas faktiska utryckningar och till händelser sådana som, efter bedömning, inte blir ett räddningstjänstärende. För att ta höjd för belastningen skapas en ny beredskapsfunktion, vakthavande ledningsstöd, vars syfte är att stärka och avlasta de roller som vid normal belastning uppbärs av vakthavande befäl. 

För den som ringer 112 i någon av de åtta kommuner som ingår i systemet kommer ingen förändring att märkas. 

En del av Räddningsregion Västra Götaland 

Räddningsledningssystem Älvsborg är ett av fyra räddningsledningssystem som sedan våren 2023 ingår i Räddningsregion Västra Götaland. I praktiken innebär det att ett ledningssystem bistår en annan del av räddningsregionen vid behov. Samverkansmodellen ger en ökad samlad förmåga och uthållighet för att klara större och komplexa räddningsinsatser.