Tillgänglighet för www.serf.se

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur www.serf.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.serf.se som inte är tillgängligt för dig, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via e-post. Svarstiden är normalt en vecka.
Du kan kontakta oss på följande sätt:
  • skicka e-post till serf@serf.se
  • ring vår växel på 033-17 29 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna in dina synpunkter här.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kända tillgänglighetsproblem

  • De dokument och blanketter som finns på webbplatsen behöver tillgänglighetsanpassas.
  • Vissa objekt och bilder saknar identifierande och beskrivande texter, vilket kan försvåra läsning och navigering för dig med funktionsnedsättning.
  • Länkar öppnas i många fall i nya fönster vilket kan försvåra navigering för dig med funktionsnedsättning.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det rör i första hand digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund eller står under dess kontroll.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en oberoende granskning av www.serf.se med hjälp av konsultbolaget Funka Nu AB utifrån standarden WCAG 2.1 AA. Funka har genomfört en granskning för att bedöma hur väl gränssnittet uppfyller krav på tillgänglighet genom att kontrollera ett antal punkter. Senaste bedömningen gjordes 2019-10-21 till 2019-11-14.

Webbplatsen publicerades den 2015-06-24 och ersatte då en tidigare version av webbplatsen.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-03-30.