Nätverksträff för kvinnor inom räddningstjänsten hålls i Borås

Kirtj
Kirtj är en ideell förening som startade 2011 med syfte att förbättra förutsättningarna för kvinnor inom brandmannayrket. Sedan ett par år tillbaka är föreningen öppen för alla kvinnor inom räddningstjänsten, operativ personal såväl som andra personalgrupper. Kirtj jobbar för att bevaka och påverka hur kvinnor bemöts inom räddningstjänsten och skapa förutsättningar för lika villkor mellan män och kvinnor. Läs mer om nätverket på www.kirtj.se.   

Nätverksträff 13-14 oktober
Sedan ett par år tillbaka arrangerar föreningen nätverksträffar. Den här gången hålls den i Borås och drygt 120 personer kommer att delta digitalt. Programmet innefattar bland annat talare från Försvarsmakten, Myndigheten f
ör samhällsskydd och beredskap samt Linnéa Claesson, debattör och handbollsspelare. Klicka här för att ta del av programmet.

Jill Jingbrant, Förbundsdirektör på SÄRF, kommer att inleda träffen. - "Vi behöver förändra normer. Brandman ska vara ett lika naturligt yrkesval som något annat. Du är välkommen till räddningstjänsten som individ, oberoende av kön". 

Kirtj:s styrelse samt ett 15-tal av SÄRF:s kvinnliga anställda, främst brandmän, kommer att ta del av programmet live. Media välkomnas att ta del av enskilda programpunkter samt att träffa representanter från Kirtj och SÄRF.