Vi behöver bli fler som ställer upp för Ulricehamn

För att upprätthålla en proportionerlig räddningstjänst i Ulricehamn på lång sikt behöver vi nu rekrytera fler som vill göra en viktig insats för sin
ort.

I Ulricehamn finns ingen heltidsstyrka stationerad. Det är brandmän i beredskap som rycker ut från hem eller arbetsplats när larmet går. På fem
minuter tar de sig då till brandstationen, klär sig och rullar iväg.

Vi har idag utmaningar att rekrytera personer som kan uppfylla kravet på inställelsestiden vid larm i Ulricehamn. Det är därför särskilt viktigt är
rekrytera personer som både bor och arbetar i närheten av brandstationen.

Vi uppmanar alla intresserade att ta chansen att ställa upp för Ulricehamn och dessutom bli en del av en god gemenskap med spännande och
utvecklande arbetsuppgifter.

Tre brandmän framför en brandbil

 

Se hela hälsningen från brandmännen i Ulricehamn här.

Mer information om att arbeta som brandman i beredskap finns på vår webbplats: http://www.serf.se/om-oss/arbeta-hos-oss/brandman-iberedskap/