Var tionde hem saknar fortfarande fungerande brandvarnare

Varje år startar cirka 24 000 bostadsbränder och räddningstjänsten behöver rycka ut till omkring 6 000 av dessa.
En fungerande brandvarnare ger en tidig varning vid brand, vilket ger dig möjlighet att ta dig ut på ett säkert sätt.
En tidigt upptäckt kan också göra att du själv kan släcka branden innan den vuxit sig stor.
Du testar din brandvarnare genom att trycka in testknappen. Hör du en larmsignal fungerar den.
Om den inte larmar måste du byta batteri eller hela brandvarnaren. Ha alltid ett extra batteri hemma.

Ha minst en brandvarnare per våningsplan och placera dem med fördel i hallen eller nära sovrummet.
Med fungerande släckutrustning hemma ökar möjligheterna att själv släcka branden när den fortfarande är liten.
Vi rekommenderar en sex kilos pulversläckare  och brandfilt i måtten 120x180 cm.
Saknar du eller dina nära och kära sådan utrustning? Då är det ett bra julklappstips!

SMS-tjänst som påminner dig om att testa brandvarnaren
För att påminna om att testa brandvarnare har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en tjänst där SMS skickas ut för att påminna om att det är dags att testa. Det går att registrera sitt mobilnummer på www.skyddadigmotbrand.se.

Trygghetsundersökning

 • Under 2018 presenterade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, följande siffror i en trygghetsundersökning:
 • Sedan mätningen startade år 2010 har antalet fungerande brandvarnare ökat till 88 procent.
 • Antalet bostäder med handbrandsläckare, brandfiltar och antalet fungerande brandvarnare ökar, även om var tionde hem fortfarande saknar ett av de viktigaste brandskydden i form av en fungerande brandvarnare.
 • Andelen hushåll som svarat att de har handbrandsläckare var i senaste mätningen 68 procent mot 36 procent i mätningen 2010.
 • Den största ökningen gäller brandfiltar. I mätningen 2010 svarade 4 procent att de hade brandfilt och i senaste enkäten svarade 44 procent att de har brandfilt.

Råd för att motverka brand i hemmet

 • Lämna aldrig levande ljus obevakade. Ha som regel att den som tänder ljuset också ska släcka det.
 • Använd obrännbara ljusstakar och ta bort brandfarliga dekorationer så som mossa, bomull och plastdetaljer.
 • Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barn.
 • Julgransbelysning, adventsstjärnor och elektriska ljusstakar ska släckas med strömbrytare eller genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget. En timer är också ett bra hjälpmedel.
 • Ta för vana att dra ur laddare till elektrisk utrustning när du inte är hemma.
 • Bortglömda spisplattor är en vanlig brandorsak. Ta en extra koll efter att du värmt glöggen eller kokat knäcken.
 • Visst är det mysigt att krypa upp framför brasan, men se till att eldstaden är sotad och brandskyddskontrollerad samt att askan hanteras på ett säkert sätt.

Fler råd inför advents- och julfirandet finns på www.serf.se.

En god och säker jul önskar vi på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Brandvarnardagen är en temadag som infaller den 1 december varje år efter beslut i nordiska ministerrådet. Människor runt om i Norden påminns då om att testa brandvarnaren för att veta att den fungerar. Målsättningen är att öka antalet fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning samt att få fler privatpersoner att regelbundet testa sin brandvarnare.