Gåva till arbetsgivare med RiB-personal anställd

Räddningstjänstpersonal i beredskap utgör den större andelen av SÄRF:s anställda. De är strax över 300 personer, fördelade på 17 stationer, runt om i förbundets sex medlemskommuner. Att räddningstjänstens personal har arbeten som kan kombineras med beredskap är en förutsättning för att verksamheten ska fungera.

- Vi vill uppmärksamma och tacka arbetsgivarna för att personal får möjlighet att engagera sig. Många är stolta över att ha brandmän i beredskap anställda och ser nyttan med det, både för det egna företaget, för orten men inte minst för samhället i stort, säger Förbundsdirektör Jill Jingbrant.

Att vara brandman i beredskap
RiB-personal har, i de flesta fall, beredskap var fjärde vecka. När larmet går ska de inom ett par minuter lämna hemmet eller arbetsplatsen för att bege sig till brandstationen och sedan mot larmadressen. När de anställs av räddningstjänsten krävs därför godkännande av huvudarbetsgivaren för att säkerställa att våra brandmän snabbt kan vara på plats om larmet går.

Geografiskt avstånd påverkar givetvis möjligheten till beredskap. En del brandmän kan helt enkelt inte ha beredskap i samband med ordinarie arbete. Dessa arbetsgivare får givetvis också SÄRF:s tack och gåva då de godkänner frånvaro för utbildning och övning för att personalen ska kunna utvecklas inom räddningstjänstens verksamhet.

- Arbetsgivaren i sin tur får personal som är utbildad i sjukvård och brandsäkerhet. Vi har årliga fysiska tester och hälsokontroll vilket är en fördel även för huvudarbetsgivaren, säger Peter Delwér, Sektionschef för RiB och räddningsvärn.

I SÄRF:s område är det omkring 200 arbetsgivare som har brandmän i beredskap anställda.

- Tack till alla arbetsgivare för er insats. Tillsammans skapar vi en säkrare vardag för våra invånare, säger Förbundsdirektör Jill Jingbrant.

Gåva
Gåvan består av en skylt märkt med ”Här arbetar en brandman”. Förhoppningen är att skylten framöver kommer att pryda många arbetsplatser och upplysa, både kollegor och besökare, om att det finns utbildad personal redo att göra en insats om olyckan är framme.

SÄRF:s RiB-personal överlämnar gåvan till sina respektive huvudarbetsgivare under vecka 51 och 52.
Hör gärna av er till någon av följande Platschefer för att delta vid ett sådant tillfälle:

Bollebygd
Andreas Eriksson
073-034 34 74

Skene
Johan Söderlöv
072-329 50 26

Svenljunga
Larry Norrström
0325-180 47

Tranemo
Christoffer Gustavsson
070-284 89 92

Ulricehamn
Per Johansson
070-513 85 85

Viskafors
Jörgen Palmkvist
070-651 76 92