Ansträngt läge för brandmännen i Sätila

I juni 2019 tog den politiska direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beslutet att tillfälligt medge en sänkt beredskapsstyrka i Sätila till 1 styrkeledare och 2 brandmän på dagtid under vardagar, ett beslut som förlängts in i 2020. För att nå upp till Sätilas grundbemanning, 1 styrkeledare och 4 brandmän, larmas numera alltid Skene heltidsstyrka alternativt Skene bredskapsstyrka vid larmtyperna brand och trafikolycka. Körtiden Skene – Sätila är cirka 18 minuter.

Utan proportionerlig räddningstjänst på plats på orten fördröjs insatstiden och olyckor kan växa sig större liksom konsekvenserna. För en hållbar lösning med räddningstjänst i Sätila behöver vi omgående bli fler som vill och kan ställa upp för sin ort och rycker ut när olyckan är framme.

Den 13 januari hålls en prova på-kväll på det lokala gymmet, Hälsohuset, där intresserade kan träffa Sätilas brandmän i beredskap liksom ta tillfället i akt att prova på ett par av räddningstjänstens anställningstester.

Mer information om läget i Sätila och prova på-kvällen finns här: http://www.serf.se/global/nyheter/prova-pa-kvall-i-satila/