Totalt grill- och eldningsförbud

Förbudet gäller alla typer av grillar och bränslen på alla platser, alltså även grillning i egen trädgård. Förbudet gäller from. 16.00 idag, den 25 juli.

- Vår förhoppning är att förbudet respekteras och att allmänheten förstår allvaret kring den extrema brandfara som råder just nu, säger Stefan Bengtsson, Räddningschef på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

För mer information om vad eldningsförbudet innebär, se Länsstyrelsens pressmeddelande som bifogas alt. https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/nyheter-och-press/nyheter---vastra-gotaland/2018-07-25-totalt-grill--och-eldningsforbud-i-hela-lanet.html