Drift, underhåll och kontroll

För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, exempelvis ska brandlarm, brandvarnare och rökluckor provas regelbundet. Det ska finnas planer på vem som ansvarar för olika åtgärder, vilka kontroller som ska göras och med vilka intervaller.

Några vanliga anordningar som ska kontrolleras är:

  • Brandvarnare
  • Utrymningsvägar
  • Släckutrustning
  • Utrymningsskyltar
  • Dörrar i brandcellsgränser
  • Brandcellsgränser
  • Automatiska brandlarm och automatiska släcksystem
  • Utrymningslarm
  • Rökluckor

Kontrollerna kan ske med olika intervall. Enklare kontroller, så som att kontrollera att utrymningsvägar är fria från brännbart material och hinder kan göras en gång i måndern. Lite större kontroller, som exempelvis att testa rökdetektorer, kan ske en gång i kvartalet. Självklart gör det inget om de testas oftare. För automatiska brandlarm och släckutrustning ska service ske årligen av behörig person.

Automatiska brandlarm

Samtliga kontroller, provningar och underhåll ska dokumenteras i kontrolljournalen som ska finnas vid centralapparaten. Att detta sköts korrekt kan komma att kontrolleras av räddningstjänsten vid tillsyn.

Automatiska brandlarm ska kontrolleras och provas enligt följande:

Månadsprov

Kontroll av åtkomsten till centralutrustningen (ej blockerad).

Kontroll av att det ingen funktion i centralutrustningen är frånkopplad.

Kvartalsprov

Enligt SBF 110:8.

Revisionsbesiktning

Enligt SBF 110:8, §10.3. Ska utföras varje kalenderår med max. 15 månaders mellanrum. Krävs en oberoende besiktningsman, får inte utföras av anläggningsskötaren eller av den som utför årligt underhåll.

Årligt prov

Service via underhållsavtal.

Klicka här för att läsa mer om automatiska brandlarm.