Utbildning

För att ha ett bra systematiskt brandskyddsarbete krävs det tillräcklig kompetens hos verksamheten. Vilken kompetens som är tillräcklig kan skilja mellan olika verksamheter.

Den brandskyddsansvariga bör ha utbildning i SBA, fastanställd personal bör vara utbildade i handbrandsläckare medan vikarier eventuellt bara behöver en intern utbildning om rutiner vid larm, var brandsläckare finns och liknande. Detta kan exempelvis ske med en genomgång av brandskyddspärmen.

Utbildningsplan

Att ha en utbildningsplan gör det lätt att hålla reda på vilken kompetens personalen har och när det är dags att uppdatera och repetera kunskaperna. Utbildningsplanen bör ta upp vilka som ska genomgå olika typer av utbildningar samt när och hur ofta de ska göra det. Planen kan utgå från objektets storlek, om personalen förväntas hjälpa till med utrymning, kända tillbud eller olyckor i verksamheten samt om det finns några speciella risker.

Automatiskt brandlarm

Har verksamheten automatiskt brandlarm kopplat till SOS Alarm? Då ska det finnas två anläggningsskötare med erforderlig kunskap.

Har verksamheten automatiskt brandlarm med larmlagring? Då ska det inom verksamheten finnas en larmorganisation med särskilt utbildad personal som alltid finns tillgänglig då larmlagring är aktiverad.

Kurser

Vi på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund erbjuder en rad olika kurser, bland annat i SBA. Klicka här för att ta del av vårat kursutbud.