En person iklädd larmställ står i en räddningskorg högt över mark.

Årsredovisning 2021

Ta del av vår årsredovisning för 2021 i digitalt format.

I Årsredovisningen för 2021 kan du bland annat att läsa om att;

  • antalet räddningsinsatser blev det lägsta sedan 2012 vilket visar på minskad rörelse i samhället till följd av pandemin och att den största procentuella minskningen har skett i Tranemo kommun.
  • hjärtstoppslarm är den larmtyp som ökat mest under 2021.
  • SÄRF har rekryterat 20 nya brandmän i beredskap och vi har kunnat genomföra grund- och rökdykarutbildning på ett smittsäkert sätt.
  • vi utbildat 2 100 personer i grundläggande brand samtidigt som nya övningsytor och ombyggnationer har inletts på vår utbildningsanläggning, Guttasjön.
  • 2021 innebar även en toppnotering på antalet byggärenden, 289st.
  • personalens sjuktal har hållit sig fortsatt låga i linje med tidigare år.
  • en av årets större insatser var branden på Ålgårdsvägen i Borås vilket krävde stora personella resurser under två dygn.
  • vi producerat och spridit ett 50-tal videos i syfte att beskriva vår verksamhet och nå ut med olycksförebyggande information.

Öppna SÄRF:s Årsredovisning för 2021 som PDF.