Två brandmän står i en räddningskorg på ett höjdfordon och ler.

Årsredovisning 2022

Ta del av vår årsredovisning för 2022 i digitalt format.

I Årsredovisningen för 2022 kan du bland annat att läsa om att;

 • antalet räddningsinsatser, 2 529st, är en ökning från föregående
  år. En återgång till en något högre nivå i jämförelse med pandemiåren 2020-2021. Det är dock fortsatt en lägre nivå än åren dessförinnan.
 • den största procentuella minskningen av larm, med närmare 20 procent, har skett i Bollebygd. Den största procentuella ökningen av larm, i jämförelse med en utmärkande låg siffra 2021, har skett
  i Svenljunga kommun där ökningen är 18 procent.
 • Larmtypen brand, ej i byggnad, är den larmtyp som ökat mest under 2022. Ett större antal bilbränder drog upp antalet.
 • SÄRF har rekryterat 21 nya brandmän i beredskap samtidigt som 27 avslutat sin anställning under året. Behovet av att fortsätta rekrytera kvarstår.
 • den första årskullen i SÄRF:s räddningstjänstutbildning, som bedrivs hos tre gymnasieskolor i förbundet, tog examen 2022. Idag arbetar en av de tidigare eleverna inom den utryckande verksamheten.
 • 34 år efter invigningen av SÄRF:s utbildningsanläggning vid Guttasjön hölls en nyinvigning med ombyggd huvudbyggnad och nya övningsanordningar.
 • unga vuxna har varit en prioriterad målgrupp för kommunikationsinsatser under året, bland annat genom filmer på sociala och lokala medier.
 • en av årets större insatser var branden på Storgatan i Ulricehamn vilket krävde stora personella resurser under två dygn.

Öppna SÄRF:s Årsredovisning för 2022 som PDF.