Välkommen till seminarium om att förebygga skogsbrand

22 mars på Strömma Naturbrukscentrum i Sätila bjuds markägare in till en kostnadsfri träff om att förebygga brand i sin skog och vara beredd om det börjar brinna.

Hushållningssällskapets skogsrådgivare inleder med att prata om hur klimatförändringar påverkar skogen och skogsbruket. Annie Johansson, VD för Kyllesjö Skog AB, knyter an till detta med fokus på skogsbrand.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund medverkar för att berätta om det förebyggande arbete som görs mot skogsbränder och hur vi kan stötta dig som markägare vid en skogsbrand.

NÄR: 22 mars kl. 13:00-17:00
VAR: Strömma Naturbrukscentrum, Sätila

Programpunkter:

  • Skogen i ett förändrat klimat.
  • Brandens beteende i skogsmark.
  • Lär känna din fastighet ur ett brandperspektiv.
  • Eftersläckning – markägarens ansvar.
  • Erfarenheter från tidigare bränder, hur kan räddningstjänsten bistå markägaren?
  • Försäkringen – vad täcker den?
  • Samverkan mellan räddningstjänsten, andra aktörer och skogsägare.

Arrangemanget sker i samverkan mellan Hushållningssällskapet och Gröna Klustret Nuntorp genom satsningarna Arena Skog samt Klimatsmart och Klimatsäker skog.

Anmäl dig senast 20 mars via Gröna klustrets webbplats.